Rapportera det till oss. Det är mycket vanligt att vi bara läste i en recension att något gick fel. Därför ska du alltid kontakta oss först via e-post eller via vårt kontaktformulär. Vi tar ditt klagomål på allvar inom 14 dagar.

Artikel 15 Förfarande för klagomål

1. Klagomål om köpeavtalets prestanda måste lämnas in till oss fullständigt och tydligt beskrivna så snart som möjligt efter att du har upptäckt bristerna.
2. Vi kommer att svara på klagomål som skickats till oss inom 14 dagar efter mottagandet. Om vi ​​behöver en längre behandlingstid bekräftar vi inom 14 dagar att vi har mottagit klagomålet och ger dig en indikation när du kan förvänta dig ett mer detaljerat svar.

Artikel 16 Tvister

1. På köpavtal som ingåtts mellan dig och oss som dessa allmänna villkor gäller gäller endast holländsk lag.
2. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse, är den nederländska domstolen i Alkmaar eller den behöriga domstolen i det distrikt där du bor, behörig att ta del av tvisten.